אלל

חת מכמה צורות אפשריות של אותו גן המצוי במיקום קבוע בכרומוזום. כל אלל מייצר תכונות תורשתיות שונות כגון צבע שיער או סוג דם. באותו אדם, צורה אחת של אלל (דומיננטי) עשויה לבוא לידי ביטוי מוגבר לעומת צורתו האחרת (רצסיבי).

X