מעכב

תרכובת (לדוגמה: תרופה) החוסמת את פעילות האנזים; גליבק (אימטיניב) פועל באמצעות עיכוב של האנזים C-kit ועל ידי כך מונע את התפתחות הגידול.

X