דף הבית / Glossary Item / נויטרופניה

נויטרופניה

נויטרופניה הינה ירידה במספר נויטרופילים (neutrophil) בדם (מתחת לרמה של 1800 תאים למיקרו ליטר). הנויטרופילים הם תאי דם לבנים המשתייכים למערכת החיסון, אשר תפקידם להילחם בזיהומים הנגרמים על ידי גורמים זרים, כגון חיידקים. הנויטרופניה מתפתחת בעקבות טיפול כימי, הפוגע במח העצם והיא מאובחנת בהתבסס על תוצאות ספירת הדם. חומרת הנויטרופניה תקבע על-פי מספר הנויטרופילים בספירת הדם. חישוב מספר הנויטרופילים בדם הוא על פי אחוזם מסך כל התאים הלבנים. ישנם ארבעה סוגים של קווים מנחים (אשר בעזרתם נהוג לסווג את חומרת הנויטרופניה בהתבסס על ספירה אבסולוטית של נויטרופילים (ANC) הנמדדת בתאים לכל מיקרוליטר דם):

נויטרופניה (1500 < ANC < 2000) – סיכון קל לזיהום.
נויטרופניה קלה (1000 < ANC < 1500) – סיכון מינימאלי לזיהום.
נויטרופניה בינונית (500 < ANC < 1000) – סיכון בינוני לזיהום.
נויטרופניה קשה (ANC < 500) – סיכון חמור לזיהום.

X