ספירה מיטוטית

מספר התאים (כנצפה מתחת למיקרוסקופ) העוברים חלוקת תא; באופן כללי, ספירה מיטוטית גבוהה יותר מעידה על גידול אקטיבי יותר (ממאיר).

X