שיטת RT-PCR

תגובת שרשרת של רוורס טרנסקריפטאז פולימראז: שיטה רגישה, בלתי ישירה, למדידת ביטוי של חלבון בתא או ברקמה, על ידי ניתוח רמת ה-RNA שליח המקודד את החלבון.

X