יום עיון מרכז רפואי תל אביב 27.11.2019

סיכום וסרטים מיום עיון 27.11.2019 – מרכז רפואי תל אביב (איכילוב)

בתאריך ה – 27.11.2019 נערך יום עיון לחולי GIST במרכז רפואי תל אביב – סוראסקי.

בדף זה נרכז את הרצאות יום העיון, הסרטונים, התמונות ואת הפעילות שנעשתה על ידי העמותה לקראת יום העיון

ביום עיון זה כבדו אותנו בהרצאותיהם ובפאנל מומחים ניתוח אירועי גיסט.

פרופ' יוסף קלאוזנר

פרופ' עפר מרימסקי

ד"ר סיוון שמאי

ד"ר יואב מנסטר

גב' סלביה קליש

גב' רדהי קסנש

ההזמנה ליום העיון

סרטונים מיום העיון

X