אנזים SGOT

גלוטמין אוקסלאצטיק טרנסאמינאז הנמצא בנסיוב הדם: אנזים, שרמתו גבוהה בכבד, המשתחרר מתאים בעקבות נזק לאבר. מדידת הפעילות של אנזים זו בנסיוב הדם משמשת לאיתור רעלנות אפשרית לתאי הכבד. באופן דומה משתמשים גם באנזים SGPT (serum glutamate-pyruvate transaminase).

X