אקסון

חלבון של גן המכיל רצף מידע המקודד את רצף חומצות האמינו של חלבון; אקסונים מסוימים לרוב מתאימים לתחומים מסוימים בחלבון.

X