גרורה

התפשטות של גידול, דרך זרם הדם, לאתר המרוחק מהגידול הראשוני; לדוגמה, גרורה של גיסט לכבד. סוגי סרטן גרורתיים לרוב קשים יותר לטיפול מאשר גידולים מקומיים.

X