זירחון

הוספה של קבוצת זרחה; מדובר בשינוי כימי נפוץ של חלבונים, שלרוב משנה את פעילות האנזים.

X