טיפול מסייע

טיפול משלים בגיסט מתייחס לטיפול הניתן לאחר הטיפול המרכזי בגיסט (בדרך כלל ניתוח). תפקידו של הטיפול המשלים הוא למנוע או לדחות את הישנות המחלה. לדוגמא: גליבק (Glivec) ניתן כטיפול משלים במטרה למנוע או לדחות את הישנות המחלה.

X