טיפול מקדים (ניאו-אדג'ובנטי)

טיפול הניתן לחולים לפני הטיפול העיקרי; לדוגמה, גליבק שניתן לפני ניתוח בניסיון להקטין את הגידול(ים) מכונה טיפול ניאו-אדג'ובנטי.

X