מסייע

(לדוגמה, של ציטוכרום P450): תרופה (או חומר כימי אחר) הגורמת להגברת ביטוי האנזים (P450), אשר מפרק תרופה

X