קינאז

אנזים המזרז תגובת פוספורילציה (הוספה של קבוצת זרחה למולקולה)

X