קרצינומה

סוג של סרטן אשר מקורו ברקמה המצפה את האיברים החיצוניים או הפנימיים בגוף, הקרויה רקמת האפיתל. כתוצאה מפגיעה או גירוי המופעל על תאי האפיתל, מתחלקים תאים אלה בצורה לא נורמלית וללא בקרה ויוצרים סרטן השולח גרורות.

X