DNA

מקרומולקולה ביולוגית המקודדת את המידע הגנטי; נמצאת בכרומוזום. מבחינה כימית, הדי-אן-איי הוא פולינוקלאוטיד, כלומר פולימר המורכב מהרבה יחידות משנה (דאוקסיריבונוקלאוטיד) הקשורות זו לזו ברצף ליניארי. ארבע יחידות המשנה הן A, C, G ו-T.

X