Sutent

(SU11248, Sugen, Sunitinib): כימותרפיה ממוקדת מולקולרית, הניתנת דרך הפה. התרופה Sutent אושרה לשימוש ב-26 בינואר, 2006 בארה"ב למטופלים שמחלתם התקדמה על אף הטיפול בגליבק, או מטופלים שאינם מסוגלים לסבול את הטיפול בגליבק. תרופה זו מעכבת כמה אנזימים המניעים סוגי סרטן מסוימים. אלה כוללים: קולטני אלפא וביתא של גורמי גדילה שמקורם בטסיות הדם (PDGFRα ו-PDGFRβ), קולטנים של גורם גדילה אנדותלי-וסקולרי (VEGFR1, VEGFR2 ו-VEGFR3), קולטן של גורם תאי גזע (KIT), Fms-like tyrosine kinase-3 (FLT3), קולטן סוג 1 של גורם המעודד יצירת מושבות (CSF-1R) וקולטן של גורם נוירוטרופי שמקורו בתאי גליה (RET). קולטני VEGF ו-PDGFRβ חשובים בתהליך האנגיוגנזה.

X