הצטרפו לעמותת הגיסט

העמותה לחולי GIST

טלפון: 03-6002500
פקס: 153-3-6002500
דוא"ל: info@gist.org.il

 

כל המידע המועבר דרך טופס הצטרפות זה מוצפן, נשמר בסודיות מוחלטת, והוא מיועד לעמותה לחולי GIST בלבד. אנו מחויבים להגנה על פרטיותם של חברנו.

X