תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש אתר האינטרנט – העמותה לחולי GIST (ע.ר.)

לאור מגבלות השפה העברית הסכם זה מנוסח בלשון זכר (לשם הנוחות בלבד) אך מיועד ומתייחס לנשים וגברים כאחד

תנאי שימוש – כללי

אתר האינטרנט www.gist.org.il של העמותה לחולי גיסט – GIST (להלן: "העמותה") מופעל על ידי מתנדבי העמותה ומכיל מידע בכל הקשור למחלת הגיסט. על המשתמש/ גולש באתר לקרוא בעיון רב את תקנון האתר ותנאי השימוש בו לפני ביצוע כל פעולה באתר. שכן, כל שימוש באתר (גלישה, צפייה ו/או שימוש בתכניו מעידה על הסכמה ואישור המשתמש/ הגולש לכל תנאי השימוש להלן. במידה ואינך מסכים עם אחת מהתניות ההסכם, אין לך רשות לגלוש באתר www.gist.org.il או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש בתכניו.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין הגולש באתר לבין העמותה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית,RSS , או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

מידע, שינויים ועדכונים באתר העמותה

אתר העמותה מספק מידע בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר ועקיף למחלת סרטן הגיסט (GIST). המידע, המאמרים, העדכונים וכל שאר החומרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע להרחבת הידע האישי על מחלת הגיסט ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, חוות דעת משפטית, חוות דעת כלכלית ו/או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהעמותה ומי מטעמה כל אחריות. העמותה רשאית לערוך שינויים בדפי האתר, בתוכנם ובמידע הכלול בהם בכל עת, ללא כל הודעה מראש ואין לעמותה כל התחייבות לעדכן את החומר בדפי האתר.

קישורים והפניות

באתר www.gist.org.il תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי העמותה והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים על ידי העמותה ואין העמותה מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים, ואינה נוטלת כל אחריות בכל אופן שהוא למידע הכלול באותם קישורים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות במאמרים, בטקסטים, בתמונות, באיורים, בקטעי צליל, בקטעי וידאו, בגרפיקה, בתרגומים או בכל מידע אחר מכל מין וסוג באתר (להלן – "המידע המוגן") – הינן של העמותה ו/או שקיבלה את רשות המפרסם לפרסמם באתר העמותה. אלא אם כן, נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש. יחד עם זאת, חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר www.gist.org.il המפורטת להלן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו. שימו לב כי באחריותכם לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת המדיניות כתנאי לכל שימוש באתר. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והוא עשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא הודעה מראש. המשתמש באתר מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

שיתוף מידע ושימוש בפרטים אישיים

בחלקים מן האתר מתאפשר לגולש לשתף את העמותה במידע אישי אודותיו (במסגרת פורום התמיכה, במסגרת דף צור קשר, הצטרפות לעמותה ועוד) הן על ידי טפסי האתר והן על ידי מסירת הפרטים טלפונית ו/או אישית לנציגי העמותה. מידע זה, בין אם הוא אישי ו/או פרטי ו/או ציבורי נמסר לעמותה מיוזמתו ומרצונו הבלעדית של המשתמש/ הגולש. העמותה לא תעביר פרטים אלה לצד שלישי כלשהו והם ישמשו את העמותה בלבד. יחד עם זאת, רשאית העמותה לפנות באופן יזום בכל אמצעי שתבחר על מנת להשלים את הפרטים הנחוצים לשמירה על קשר עם הנרשם ו/או הפונה על מנת שתוכל לספק לו את השירותים והמידע הנדרש. מובהר בזאת, כי במקרה של פניה של מי מרשויות החוק או האכיפה במדינה אל העמותה בקשר למידע על מי מהגולשים באתר, העמותה תשתף פעולה ועשויה להעביר מידע אישי, מידע סטטיסטי, או כל מידע שהוא לרשויות החוק או האכיפה.

אבטחת מידע

מתוך מחויבות העמותה לוודא שהפרטים האישיים של הגולש באתר מוגנים, האתר משתמש במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה כדי להגן על הפרטים האישיים של הגולש מגישה, שימוש או חשיפה לא מאושרים וכל המידע המועבר דרך דפי האתר מוצפן באמצעות HTTPS) Hypertext Transfer Protocol Secure).

עוגיות (Cookies)

במהלך גלישה רגילה של הגולש באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ "עוגיה" במחשב הגולש. (‘עוגייה' – Cookie הוא קובץ קטן הכולל מחרוזת תווים הנשלחת למחשב שלך כשאתה נכנס לאתר אינטרנט). השימוש בעוגייה – Cookies באתר נועד לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצורכי אבטחת מידע.  העוגיות לא פוגעות במחשב או בחוויית הגלישה. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר, דפדפן בו השתמש, כתובת המחשב ועוד. מידע זה עוזר לנו למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.

שינוי תנאי השימוש

העמותה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש/ הגולש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות העמותה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עיסוקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

 

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

X