חלבון

חלבון הינו מקרו-מולקולה ביולוגית המורכבת משרשרת של חומצות אמינו הקשורות ביניהם בקשרים פפטידיים.

X