חלבון KIT

חלבון המתבטא בתאים הבין רקמתיים ע"ש Cajal, המווסת את שכפולם; תאי גיסט לרוב מבטאים צורה מוזחת (שעברה מוטציה) של KIT.

X