סרטן

הוא שם כללי למחלות שונות, שבהן מספר תאים בגוף מתחלקים בצורה בלתי מבוקרת. הצטברות של תאים כאלה יוצרת גידול ממאיר. במקרים מסוימים חלק מתאים אלה נודד למקומות אחרים בגוף ויוצר גרורות

X